Terraprojekt a.s.

Prehľad Vyhľadať informácie

Terraprojekt a.s.

Hlavná stránka. Informácie o Terraprojekt a.s. na portály www.obchodny-register.com.

Základné informácie
Meno firmy:Terraprojekt a.s.
Popis:Projekčná a inžinierska činnosť:
- tunely, podzemné stavby
- cesty, diaľnice, železnice
- inžinierske stavby (vodovody, kanalizácie)
- vodohospodárske, ekologické a pozemné stavby

IČO:31398570
DIČ:SK2020330587
Základné imanie:3600000 Sk
SK-RatingRating Terraprojekt a.s.
Posledná aktualizácia:2005-09-17T04:30:32+02:00
Naposledy kontrolované:2005-09-17T04:30:36+02:00
Právna forma spoločnosti:
Forma
Akciová spoločnosť
Konanie v spoločnosti:
Konanie
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže samostatne iba predseda predstavenstva alebo ten, kto bol k tomu predsedom predstavenstva písomne splnomocnený s notársky overeným podpisom predsedu predstavenstva alebo v neprítomnosti predsedu predstavenstva dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
Telofóny:
TypTelefón:
Tel.(02) 45523771
Tel.(02) 45523772
Tel.(02) 45523773
Fax(02) 45523103
Informácie o registrácii slovenských domén:
TypInfo
SKNICTERR-0003
SKNIC interné ID144115188075899142
Adresa:
Adresa
Terraprojekt a.s., Podunajská 24, 82106 Bratislava, Slovensko
Činnosti firmy z orsr.sk:
Činnosť
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovanie obchodu
inžinierska činnosť
projektová činnosť - projektovanie stavieb, inžinierske konštrukcie a mosty /inžinierske konštrukcie, geotechnika/, statické výpočty nosných konštrukcií
sprostredkovateľská činnosť
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
projektovanie pozemných stavieb
projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby-inžinierské siete /vodovod, odpadová voda, plyn /
vypracovanie územnoplanovacích podkladov a územnoplanovacej dokumentácie
projektovanie stavieb - dopravné stavby
projektovanie a návrhovanie objektov, zariadení a prác, vypracovanie plánov a dokumentácie týkajúcej sa činnosti vykonávanej banským spôsobom vymedzenej § 3 písm. d/ zák. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (výrobné technologické zariadenia)
inžinierske stavby (komplexné priemyselné stavby)
inžinierske stavby - vedenia a rozvody
Ďalšie informácie:
Informácie o spoločnosti Terraprojekt a.s. na portály spolocnosti.info.
Informácie o spoločnosti Terraprojekt a.s. na stránke sk-reg-sro.com.
Informácie o účtovných výkazoch spoločnosti Terraprojekt a.s. na stránke sk-fin.com.

Diskusia